Huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng xã hội

27/08/2019
(VBSP News) Sáng 27/8/2019, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại điểm cầu cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 11 điểm cầu tại 11 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết.
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 05 năm qua đã giúp cho 81.589 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo ở An Giang tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần giúp cho 39.245 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 9.422 lao động tại địa phương, trang trải chi phí xuất khẩu lao động cho 302 đối tượng, giúp 44.962 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề, 4.376 hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở, 56.733 hộ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa công trình NS&VSMTNT. Đặc biệt là giúp cho 11.278 hộ DTTS tiếp cận với vốn vay ưu đãi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,… Qua đó, đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao và biểu dương các địa phương, đơn vị đã cân đối nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40 đã đi vào đời sống, tác động mạnh mẽ tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, huy động bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm; góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm từ tỉnh đến các địa phương và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là NHCSXH tỉnh.
Trên cơ sở phân tích những hạn chế, nguyên nhân, để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40 thới gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục triển khai quyết liệt tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 40, huy động các nguồn lực cho tín dụng xã hội. Tăng cường tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội; phổ biến các mô hình được hỗ trợ vốn làm ăn hiệu quả; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của đối tượng vay vốn hoàn vốn đã vay. Huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; lồng ghép thực hiện tốt chính sách tín dụng để phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân, cải thiện đời sống người dân.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện chức năng giám sát cộng đồng; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương.
Nhân dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen cho 58 tập thể, cá nhân và NHCSXH tặng Giấy khen cho 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.

2

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của NHCSXH

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của NHCSXH

Hạnh Châu - Báo An Giang

Các tin bài khác