Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 40

27/08/2019
(VBSP News) Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Huỳnh Thanh Tạo; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế cùng các Sở, ban, ngành có liên quan.

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển và ngày càng ổn định, nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã giải ngân trên 166 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, giúp cho hơn 30 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Trong 5 năm qua, với nhiều nguồn lực khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, các chương trình cho vay đã góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương, tạo điều kiện cho hộ vay chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 tại tỉnh Hậu Giang, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện chỉ đạo, giám sát kiểm tra và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện vốn tín dụng chính sách. Khẳng định rằng, kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, đề nghị các các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 40. Ban đại diện NHCSXH tỉnh Hậu Giang tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhất là duy trì nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách. Đồng thời, có giải pháp huy động vốn để triển khai hiệu quả các chương trình tín chính sách. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của NHCSXH thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung ủy thác…

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 cũng nhận được danh hiệu khen thưởng của UBND tỉnh và NHCSXH.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được UBND tỉnh khen thưởng

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được UBND tỉnh khen thưởng

Tin và ảnh Thanh Xoàn

Các tin bài khác