Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống ở Sóc Trăng

27/08/2019
(VBSP News) Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) trên địa bàn tỉnh. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phan Văn Sáu và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 40, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung chỉ thị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ khi có Chỉ thị số 40, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển qua NHCSXH tăng hơ30 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Sau thời gian thực hiện chỉ thị, nguồn vốn tín dụng từ NHCSXH tỉnh đã góp phần đáng kể trong thay đổi đời sống của nhân dân trong tỉnh. Đến nay, các chương trình tín dụng do NHCSXH ủy thác cho các tổ chức hội, đoàn thể ngày càng tăng; dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể đạt trên 3.470 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ, với 3.286 Tổ tiết kiệm và vay vốn…

“Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống người dân, đặc biệt là đối với đồng bào DTTS. Dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc đạt trên 167 tỷ đồng với 17.449 hộ còn dư nợ. Thời gian qua, NHCSXH rất quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn, thời hạn, lãi suất ưu đãi… cho đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách. Mặt khác, qua hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, tình làng nghĩa xóm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại địa phương ngày càng gắn bó hơn, các thành viên tổ cùng giúp nhau sản xuất kinh doanh để thoát nghèo”.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe ý kiến thảo luận của các Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay, các hội, đoàn thể và các ban ngành có liên quan… Theo đó, việc thực hiện uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã góp phần làm cho hoạt động của các hội, đoàn thể phong phú hơn, thu hút được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Thông qua việc thành lập tổ, bình xét cho vay… làm cho tổ chức hội thật sự gần gũi và gắn bó với các phong trào an sinh xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đánh giá Sóc Trăng là một trong những địa phương thực hiện Chỉ thị số 40 rất bài bản nên tạo được sự lan tỏa sâu rộng từ tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn đến các hội, đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay vốn và đến tận các hộ vay vốn. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chỉ thị này nên đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Từ khi có chỉ thị này, nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp không đủ điều kiện vay vốn ở các ngân hàng thương mại. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phan Văn Sáu đề nghị trong thời gian tới tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của các Sở, ban ngành và chính quyền địa phương các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; qua đó xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện đời sống và trả được nợ ngân hàng.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được UBND tỉnh khen thưởng

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được UBND tỉnh khen thưởng

Quang Bình

Các tin bài khác