Hội CCB Hoàng Su Phì phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác

21/08/2018
(VBSP News) Những năm qua, Hội CCB huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) thực hiện hiệu quả việc ủy thác cho vay từ NHCSXH để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên CCB đã có điều kiện đầu tư phát triển SXKD vươn lên thoát nghèo.
Nhiều hội viên CCB huyện Hoàng Su Phì vay vốn ưu đãi đầu tư nuôi trâu

Nhiều hội viên CCB huyện Hoàng Su Phì vay vốn ưu đãi đầu tư nuôi trâu

Hiện nay, Hội CCB huyện Hoàng Su Phì đang quản lý 49 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.550 hộ vay, tổng dư nợ trên 46 tỷ đồng, với 14 chương trình cho vay, bình quân dư nợ gần 30 triệu đồng/hộ. Xác định việc ủy thác cho hội viên vay vốn là một nhiệm vụ trọng tâm, hội đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Theo chân cán bộ NHCSXH huyện Hoàng Su Phì, chúng tôi đến thăm gia đình thương binh hạng 3/4 Phàn Tà Nhùi ở thôn Nậm Mon, xã Thông Nguyên, anh chia sẻ trước kia gia đình anh trồng chủ yếu là cây lúa, cây ngô, cái đói, cái nghèo đeo đuổi quanh năm. Năm 2016, được Hội CCB huyện Hoàng Su Phì đứng ra ủy thác với NHCSXH huyện, gia đình anh được vay gần 100 triệu đồng từ 3 chương trình. Từ nguồn vốn vay, gia đình anh chỉnh trang tu sửa nhà cửa, cải tạo xây dựng hệ thống nước sinh hoạt và mua 2 con trâu cái sinh sản, đến nay kinh tế của gia đình anh đang dần ổn định và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Khác với thương bình Phàn Tà Nhùi, thương binh hạng 2/4 Đặng Trần Quáng ở thôn Nậm Nghí, xã Thông Nguyên lại có hoàn cảnh khác và khó khăn hơn. Do hoàn cảnh éo le, hiện nay, một mình anh vừa phải nuôi 2 con đang theo học năm thứ 4 Đại học Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: Sau nhiều năm xuất ngũ trở về quê hương, năm 2016 được Hội CCB huyện bình xét cho vay. Từ nguồn vốn vay anh cùng các con tập trung cải tạo đồng ruộng, trồng cỏ phát triển chăn nuôi.

Trên cơ sở nội dung ủy thác, Hội CCB huyện Hoàng Su Phì đã chủ động phối hợp với NHCSXH huyện triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; chỉ đạo các hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thông báo, phổ biến kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hội viên nghèo; hướng dẫn và giám sát bình xét công khai các hộ thuộc đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Hoàng Su Phì tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng; quản lý chắc hội viên vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích; khai thác tất cả các chương trình, tập trung đầu tư cho hội viên nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhằm phục vụ SXKD tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo.

Theo Hồng Quang Đài PT&TH Hà Giang

Các tin bài khác