Phụ nữ Quang Bình góp sức giảm nghèo bền vững

15/03/2018

Thời gian qua, Hội PN huyện Quang Bình (Hà Giang) đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên vay các nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH, nguồn vốn huy động tiết kiệm và cho vay tại các chi hội, tập huấn chuyển giao KHKT… Từ đó, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng hoạt động hội và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Báo Hà Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác