Sa Pa: Hỗ trợ nguồn vốn tín dụng chính sách 6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương

01/03/2018

Năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Sa Pa (Lào Cai) đã quyết định dành nguồn 6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ vốn vay tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác