Tân Phước có 319 hộ thoát nghèo từ các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội năm 2017

23/02/2018

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH huyện Tân Phước (Tiền Giang) đạt trên 161 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm.

Nhằm giúp cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư thúc đẩy SXKD tạo thêm việc làm mới, từng bước vươn lên thoát nghèo, trong năm 2017, NHCSXH huyện đã hỗ trợ trên 2.700 lượt khách hàng vay vốn, với tổng số tiền gần 55 tỷ đồng; trong đó có 572 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, còn lại chủ yếu là các hộ SXKD, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, vệ sinh môi trường,… Qua đó, góp phần giúp 319 hộ thoát nghèo.

Theo CTTĐT tỉnh Tiền Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác