Hậu Giang nỗ lực giảm tỷ hộ nghèo

23/02/2018

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Hậu Giang hiện còn 19.458 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,48% (đầu năm 2017) xuống còn 9,89% (cuối năm 2017). Để đạt được kết quả trên, tỉnh Hậu Giang đã triển khai đồng loạt nhiều chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Trong đó, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể triển khai cung cấp tín dụng ưu đãi cho 4.337 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với số tiền cho vay hơn 81 tỷ đồng.

Theo Báo Dân sinh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác