Trên 167 tỷ đồng vốn ủy thác từ ngân sách địa phương

21/07/2017

NHCSXH tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, ngân sách địa phương tại tỉnh và huyện đã chuyển hơn 16 tỷ đồng vốn ủy thác cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng tổng nguồn vốn này lên trên 167 tỷ đồng, chiếm 4,3% nguồn vốn huy động của đơn vị.

Tín đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đạt 3.877 tỷ đồng. Trong đó, huy động từ tiền gửi tiết kiệm đạt gần 240 tỷ đồng; huy động tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 149 tỷ đồng; huy động tổ chức, cá nhân tại trụ sở NHCSXH trên 72 tỷ đồng; huy động cá nhân tại Điểm giao dịch xã trên 18 tỷ đồng; vốn ủy thác từ ngân sách địa phương 167 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn cân đối từ TW.

Theo Báo Đắk Lắk

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác