Ngân hàng vào cuộc “giải cứu” giá lợn hơi

11/05/2017

Sau khi có chỉ đạo của NHNN, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc hỗ trợ người chăn nuôi lợn.

Ông Nguyễn Bá Phương - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Dương cho biết, giá lợn xuống thấp khiến cho nhiều khách hàng vay tại NHCSXH lâm vào thế khó khăn vì đến thời hạn phải trả nợ vay ngân hàng. Để thanh toán nợ vay nông dân phải bán sản phẩm, nhưng tại thời điểm này giá lợn hơi giảm sâu nên họ bị thua lỗ nặng. Trên cơ sở đề nghị của NHNN và khách hàng cá nhân, đơn vị đã điều chỉnh kéo giãn thời hạn trả nợ cho người vay với thời hạn trung bình 12 tháng, theo đó đã điều chỉnh giãn kỳ hạn nợ khi đến hạn với số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng trên tổng số dư nợ cho vay sản xuất, chăn nuôi lợn khoảng 11,6 tỷ đồng.

Theo Báo Bình Dương

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác