Huyện Phú Tân huy động cả hệ thống chính trị cho giảm nghèo

11/05/2017

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Phú Tân (An Giang) đã tập trung các biện pháp thực hiện công tác giảm nghèo. Trong đó, nhằm giúp các hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, huyện phối hợp với NHCSXH thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến 100% các xã, thị trấn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi của Nhà nước.

Theo Báo Đại Đoàn kết

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác