Gần 15.000 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn

11/05/2017

Thời gian qua, NHCSXH huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện ủy thác vay vốn để người dân tiếp cận gần hơn với nguồn vốn.

Đến nay, NHCSXH huyện Ngọc Lặc đã mở 22 Điểm giao dịch ở 22 xã, thị trấn với 403 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến đầu tháng 5/2017, đơn vị đã thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 387 tỷ đồng, cho gần 15.000 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ nghèo đã đầu tư SXKD, vươn lên thoát được nghèo, làm giàu chính đáng. 

Theo Báo Thanh Hóa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác