Phụ nữ Cẩm Khê chung tay xây dựng nông thôn mới

11/05/2017

Là một huyện miền núi nghèo, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với phụ nữ và các hộ phụ nữ, nên Hội Phụ nữ huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) rất chú trọng đến việc nâng cao đời sống cho chị em.

Trong đó, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động tạo nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng quỹ hội, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH vay vốn tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế. Hội tham gia quản lý có hiệu quả nguồn vốn từ NHCSXH, với tổng số vốn trên 80 tỷ đồng, cho 3.704 hộ gia đình hội viên vay.

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác