NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế giải ngân nguồn vốn cho vay đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển

11/05/2017

Vừa qua tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), NHCSXH thực hiện giải ngân nguồn vốn cho vay đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển.

Tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, 13 hộ dân đã được vay vốn với số tiền hơn 200 triệu đồng để ổn định và phát triển sản xuất.

NHCSXH đã căn cứ mức độ thiệt hại của từng khoản vay, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định.

NHCSXH cho phép gia hạn nợ đối với khoản vay bị thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40%; khoanh nợ tối đa 3 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến dưới 80%; khoanh nợ tối đa 5 năm đối với khoản vay thiệt hại về vốn và tài sản từ 80% - 100%.

Theo VTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác