Tuổi trẻ Bắc Yên chung tay xây dựng nông thôn mới

12/05/2017

Xác định mục tiêu giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống chính là yếu tố quan trọng trong xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đồng thời cũng là tiêu chí trong xây dựng NTM của thanh niên huyện Bắc Yên (Sơn La). Bên cạnh đó, hoạt động ủy thác vốn vay qua NHCSXH huyện được phối hợp thực hiện hiệu quả từ cấp huyện tới cơ sở. Đến nay, huyện đoàn có 56 Tổ tiết kiệm và vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 45 tỷ đồng, 1.750 hộ gia đình thanh niên được tham gia vay vốn, giúp nhiều hộ có điều kiện phát triển SXKD.

Theo Báo Sơn La

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác