Hiệu quả từ các làng nghề truyền thống ở Hải Lăng

12/05/2017

Có thể nói, bên cạnh những kết quả đạt được từ các làng nghề truyền thống thì vẫn còn tồn tại khá nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, để khắc phục về phía huyện Hải Lăng (Quảng Trị) sẽ ưu tiên bố trí các khoản vay để phát triển các làng nghề từ nguồn vốn tại NHCSXH huyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các HTX, Tổ hợp tác, chủ cơ sở, hộ gia đình tại các làng nghề được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi hoặc nguồn vốn tín dụng có bù lãi suất của Nhà nước, góp phần hỗ trợ cho các làng nghề truyền thống phát triển, mở rộng, ổn định SXKD.

Theo Đài PT&TH Quảng Trị

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác