3.741 hội viên nông dân ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh) được vay vốn chính sách

21/07/2017

6 tháng đầu năm 2017, các cấp Hội Nông dân huyện Gia Bình đã phối hợp với NHCSXH huyện tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, dư nợ tại NHCSXH đạt hơn 84 tỷ đồng cho 3.741 hộ vay.

Theo Báo NTNN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác