Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại Cần Thơ đạt 2.032 tỷ đồng

24/01/2018

Theo báo cáo, đến nay tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 2.206 tỷ đồng, tăng gần 20% so với thời điểm cuối năm 2016, tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng đạt 2.032 tỷ đồng, tăng gần 218 tỷ đồng, với 2.022 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn từ NHCSXH góp phần cùng với địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.

Tin Huệ Thảo

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác