Tuổi trẻ Thanh Hóa vươn mình ra “sóng lớn”

23/02/2018

Thực hiện phong trào thanh niên SXKD giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế có hiệu quả rõ rệt, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn thanh niên. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với NHCSXH tạo điều kiện cho trên 40 ngàn thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số vốn do đoàn quản lý trên 600 tỷ đồng.

Theo Báo Thanh Hóa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác