400 ngàn hộ vượt ngưỡng nghèo từ vốn tín dụng chính sách

01/03/2018

Cùng cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, NHCSXH cho biết: năm 2017, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại 100% các xã, phường trên toàn quốc và giúp gần 400 ngàn hộ vượt ngưỡng nghèo…

Theo Báo Tin tức

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác