Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách do Hội CCB nhận ủy thác

17/07/2019
(VBSP News) Đó là nội dung chính đã được NHCSXH và TW Hội CCB Việt Nam thống nhất tại Hội nghị sơ kết hoạt động uỷ thác vốn vay tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 vừa diễn ra vào sáng 17/7, tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH và đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ vốn vay của NHCSXH ủy thác qua Hội CCB đạt 32.356 tỷ đồng, chiếm 16,37% tổng dư nợ của NHCSXH, tăng gần 2.013 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Hiện nay, Hội CCB đang quản lý 31.158 Tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 1 triệu hộ vay, 99,94% số Tổ tiết kiệm và vay vốn có tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm với số dư 1.476 tỷ đồng (tăng 99,4 tỷ đồng so với năm 2018).

Bằng các nguồn vốn huy động cùng với vốn vay từ NHCSXH đã giải quyết cho 68.650 lao động và việc làm cho CCB và con cháu. 6 tháng đầu năm 2019 giảm được 12 nghìn hộ CCB nghèo, hơn 11 nghìn hộ CCB cận nghèo, xóa được gần 3 nghìn căn nhà dột nát, tạm bợ…

Bên cạnh đó, Hội CCB còn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các hội, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong việc tăng cường phối hợp với NHCSXH, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội CCB cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp hội tiếp tục nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền về tín dụng chính sách, về tác hại của “tín dụng đen”…

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019 của Hội CCB là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các hội, đoàn thể tập trung chỉ đạo, tìm các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, Điểm giao dịch tại xã, phường; tích cực tuyên truyền và thông tin công khai các chủ trương chính sách liên quan đến tín dụng chính sách và tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó có hội viên CCB tiếp cận vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả; hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểuChỉ thị số 40 do NHCSXH phát động, đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời gianthể lệ của cuộc thi… hướng tới hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh đánh giá cao vai trò của Hội CCB trong việc hỗ trợ hội viên CCB nghèo vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị Hội CCB các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị có chất lượng tín dụng chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, để chuẩn bị cho hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Hội CCB cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ, chất lượng hoạt động tín dụng…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Uỷ viên HĐQT NHCSXH cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, Hội CCB có nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện công tác uỷ thác vốn vay ưu đãi. Thời gian tới, Hội CCB tiếp tục hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Song song với nhiệm vụ trên, Hội CCB tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ theo dõi, quản lý nguồn vốn vay, đồng thời thường xuyên kiện toàn, củng cố các Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra giám sát tại cơ sở kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quản lý, sử dụng nguồn vốn vay để tạo điều kiện cho hội viên CCB có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ NHCSXH, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

PV

Các tin bài khác