Phong trào CCB gương mẫu ở xã Toàn Sơn

18/06/2019

Những năm qua, Hội CCB xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) phát động sâu rộng các phong trào để khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên của hội viên. Hiện nay, hội đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 120 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt trên 4 tỷ đồng. Từ đó, toàn xã có 71 hộ hội viên khá và giàu (đạt 60% tổng số hội viên); 1 hội viên làm doanh nghiệp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 15 lao động; 1 hội viên phát triển gia trại tạo việc làm cho 6 lao động. Đồng thời, nhiều hội viên xây dựng được các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo Báo Hòa Bình

Các tin bài khác