Xuất khẩu lao động giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững

17/05/2019

Những năm qua, số lượng người dân ở tỉnh Thanh Hóa tìm việc làm qua con đường xuất khẩu lao động ngày càng tăng, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững và trở thành hộ khá giả. Năm 2018, toàn tỉnh đã đưa 30.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 100,2% kế hoạch. Hiện nay, số tiền người lao động gửi về nước hàng năm đạt 2.325 tỷ đồng. Năm 2019, NHCSXH tỉnh tiếp tục ưu tiên tạo điều kiện cho vay vốn xuất khẩu lao động tiên đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS.

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác