Khởi động “Năm thanh niên tình nguyện 2014”

16/01/2014
(VBSP News) Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức chương trình Khởi động “Năm thanh niên tình nguyện 2014”. Dự Lễ khởi động có đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Trung ương Đoàn, lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái cùng gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Đại diện Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương (bên trái) đăng ký thực hiện tình nguyện hoạt động vì cuộc sống cộng đồng

Đại diện Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương (bên trái) đăng ký thực hiện tình nguyện hoạt động vì cuộc sống cộng đồng

Năm 2014, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ NHCSXH Trung ương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả hai phong trào lớn của Đoàn “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” bằng những việc làm, kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện an sinh xã hội tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, hưởng ứng chương trình Nông thôn mới, hỗ trợ giúp đỡ, khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”…

Tại Lễ khởi động năm 2014, Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương đăng ký ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trong năm với số tiền 190 triệu đồng.

Tin và ảnh Duy Thắng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác