Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng và Ban Xây dựng cơ bản tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2013

24/12/2012
(VBSP News) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn Văn phòng và Ban Xây dựng cơ bản (Chi đoàn I) vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2013. Dự Đại hội, có các đồng chí Lê Thị Hạ - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng; Phan Huy Hoàng - Phó giám đốc Ban Xây dựng cơ bản; Nguyễn Duy Thắng - Phó Bí thư Đoàn TN NHCSXH Trung ương cùng đại diện các chi đoàn bạn và đoàn viên thanh niên chi đoàn I.

11111

Trình bày báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư chi đoàn I cho biết: Nhiệm kỳ qua, chi đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tích cực phát động phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao tinh thần Cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức và lối sống, đưa nội dung cuộc vận động vào thực tiễn cuộc sống và lao động của đoàn viên, biến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành một phong trào, chương trình hành động mang tính liên tục và lâu dài. Đẩy mạnh công tác rèn luyện cho đoàn viên bản lĩnh chính trị của người thanh niên Cách mạng, tuyệt đối chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành và sự phân công của tổ chức. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn I cũng đã định hướng cho đoàn viên thanh niên kiên định lập trường, tu dưỡng, kiên trì theo đuổi mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và các hoạt động xã hội từ thiện, làm tốt mọi nhiệm vụ, góp phần cùng đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu được Đảng và Chính phủ giao.

1

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn I trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2010 - 2011

Nhiệm kỳ 2012 - 2013 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn I tiếp tục đổi mới phong cách làm việc và phương pháp tổ chức thực hiện công tác đoàn của Ban chấp hành, mỗi cán bộ đoàn nâng cao tinh thần trách nhiệm và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động và phong trào thanh niên. Đẩy mạnh thực hiện chương trình “rèn luyện đoàn viên” trong chi đoàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực và có ý nghĩa nhằm cuốn hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Hạ - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích của chi đoàn I trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới chi đoàn cần có những chuyển biến tích về mọi mặt hoạt động, khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước, xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là cánh tay đắc lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng nhấn mạnh chi đoàn I phải bám sát vào định hướng của ngành, nhất là đề án tái cơ cấu và chiến lược phát triển của NHCSXH đến năm 2020 để xây dựng nội dung hoạt động cho phù hợp với sự phát triển mới.

2

Đồng chí Lê Thị Hạ phát biểu

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã được nghe một số tham luận của đoàn viên thanh niên; đồng thời bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2013 và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

3

Đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ chí Minh NHCSXH Trung ương (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Nguyễn Văn Tùng (Bí thư chi đoàn I nhiệm kỳ 2010 - 2011, ngoài cùng bên trái) chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2012 - 2013

5

Các đại biểu chúc mừng

Tin và ảnh Trần Nguyên Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác