Thanh niên NHCSXH tình nguyện hiến máu cứu người

23/12/2012
(VBSP News) Hình ảnh áo xanh tình nguyện gắn liền với phong trào thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội của mỗi đoàn viên, thanh niên NHCSXH Trung ương trong thời kỳ mới đã được phát huy.
11111

Những năm qua đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn thuộc Đoàn TN NHCSXH Trung ương tham gia tích cực hiến máu tình nguyện cứu người

Có thể nói rằng, trong công tác chuyên môn, thanh niên sẵn sàng đảm nhận khâu khó, việc mới để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đối với công tác đoàn là những hoạt động đổi mới và sáng tạo, thu hút tập hợp thanh niên với tinh thần tự nguyện.

Dựa trên tinh thần đó, trong các năm từ 2009 - 2011 Ban chấp hành Đoàn TN NHCSXH Trung ương đã có những Nghị quyết đúng đắn về việc tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, không dừng lại ở việc mỗi đoàn viên là một tình nguyện viên mà còn là một tuyên truyền viên vận động tổ chức Công đoàn, người thân cùng tham gia, góp phần thực hiện “Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Phong trào này, đã có những thành công nhất định, các chỉ tiêu vận động được giao năm sau cao hơn năm trước, cho đến nay hiến máu nhân đạo đã trở thành phong trào thường niên được nhân rộng đến tất cả các cơ sở đoàn, một tấm lòng nhân ái được duy trì đều đặn hàng năm và luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên.

Phải nói rằng, tổ chức các hoạt động tình nguyện là khó khăn, để vận động, động viên tình nguyện hiến máu nhân đạo thì điều đó lại càng khó hơn. Đối với mỗi đoàn viên, tuyên truyền viên phải là những tấm gương về tinh thần hiến máu tình nguyện và có những kiến thức hiểu biết nhất định để việc tuyên truyền thực sự hiệu quả. Chính vì vậy, Đoàn TN NHCSXH Trung ương xác định đây là hoạt động thanh niên tình nguyện tập trung lớn có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, nhằm tăng cường xã hội hoá các nguồn lực theo phương châm thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước thương nòi.

Mặc dù không trực tiếp giúp đỡ người bệnh, những tấm lòng vàng của đoàn viên, thanh niên NHCSXH tạo thành một sức mạnh đã cứu sống được biết bao người trong lúc lâm nguy. Đoàn viên thanh niên NHCSXH Trung ương đã và đang chọn cho mình một lý tưởng sống cao đẹp bằng những việc làm cụ thể giúp ích cho mọi người. Đó là sống và làm việc thật sáng tạo, có ý nghĩa để luôn là người có ích cho xã hội. Những tinh thần đó là nền tảng cho sự phát triển của xã hội, đưa đất nước ta ngày càng đi lên giàu mạnh sánh vai với các cường quốc năm châu, đúng như lời Bác Hồ đã dạy thanh niên “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, còn ngày hôm nay là tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

 

Nguyễn Duy Thắng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác