Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm CNTT NHCSXH

23/12/2012
(VBSP News) Hòa chung trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử và hưởng ứng tháng thanh niên, ngày 06/4/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm CNTT NHCSXH đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2014. Phó Tổng giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế đã dự và phát biểu tại Đại hội

11111

ư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đoàn NHCSXH Trung ương Lê Thị Đức Hạnh cùng đại diện các chi Đoàn thuộc các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm đào tạo, Sở giao dịch và đoàn viên thanh niên Trung tâm CNTT.

1

Đại hội đã thông qua các dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2012, mục tiêu, phương hướng và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ qua; tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

2

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2014 đã được đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đoàn TN Trung tâm CNTT trình bày

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần xung kích sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm CNTT đã đạt nhiều thành tích cao trong phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp, trong đó tập trung vào đồng hành với thanh niên trong học tập và nâng cao trình độ học vấn, nghiên cứu sáng tạo ứng dụng công nghệ, đề tài khoa học vào chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng suất lao động. Trong phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Trung tâm CNTT tình nguyện đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên với nhiều hoạt động sáng tạo thiết thực, ý nghĩa.

Nhiệm kỳ 2012 - 2014, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm CNTT đề ra một số chỉ tiêu như: Đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh thực hiện chương trình “rèn luyện đoàn viên”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xung kích, tình nguyện tăng cường các chi nhánh gặp khó khăn và tham gia tốt các phong trào thi đua tại đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm CNTT đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu mỗi đoàn viên thanh niên cần tiếp tục rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, hưỏng ứng và tham gia các phong trào do đơn vị tổ chức, đi đầu trong việc thực hiện dự án nâng cấp, hiện đại hóa tin học trong toàn hệ thống.

Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh - Bí thư Đoàn NHCSXH Trung ương cho rằng, Đoàn TN Trung tâm CNTT là một cơ sở đoàn có đông đoàn viên với nhiều hoạt động đoàn thể tham gia tích cực, cũng như có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng đều, sôi nổi, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần chủ động xây dựng kế hoạch kiện toàn tổ chức, xây dựng các phong trào thi đua, tạo động lực và tinh thần cho đoàn viên thanh niên tiếp tục phấn đấu.

3

Bí thư Đoàn NHCSXH Trung ương Lê Thị Đức Hạnh phát biểu

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2012 - 2014 với những đoàn viên thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức để lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên; và bầu 14 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TN NHCSXH Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

4

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm CNTT nhiệm kỳ 2012 - 2014

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác