Phát động Tháng Thanh niên 2012: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

23/12/2012
(VBSP News) Sáng ngày 4/3, tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động Tháng Thanh niên 2012 với chủ đề "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới".
11111

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tại Lễ phát động Tháng Thanh niên 2012

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ngành đến dự.

Trong lễ phát động Tháng Thanh niên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy sinh, gian khổ, sức khoẻ và sáng tạo. Ngay từ năm 2004, Đảng và Nhà nước đã lấy tháng 3 hàng năm là “Tháng Thanh niên”, qua đó mong muốn thanh niên phát huy tinh thần vượt khó, gương mẫu đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân thực hiện các chương trình hành động trong Tháng Thanh niên 2012, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp Đoàn trong cả nước cần tập trung vào một số nội dung cơ bản như: quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các cấp bộ Đoàn  phải xác định Tháng Thanh niên là cơ hội để xúc tiến các chương trình, đề án được Chính phủ phê duyệt, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2012.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, nhất là giáo dục truyền thống 81 năm vẻ vang của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giới trẻ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chủ đề hành động của Tháng Thanh niên năm 2012 là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã bám sát chủ trương rất quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chỉ mới hướng đến hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững đất nước.

1

Tuổi trẻ hưởng ứng Tháng Thanh niên

Trong dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới tại 3 xã được Trung ương Đoàn chọn làm điểm ở các tỉnh Lào Cai, Quảng Bình, Bạc Liêu. Các hoạt động đó cần  sự sáng tạo, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức, dập khuôn máy móc để mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững.

Năm 2012 còn là năm cả nước thực hiện “Năm an toàn giao thông”, vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh công tác truyền thông và thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên 2012, đi đôi với tuyên truyền các mô hình hoạt động, những công trình thanh niên có hiệu quả, những gương điển hình tiên tiến hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Lê Sơn - Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác