Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch NHCSXH nhiệm kỳ 2012 - 2014

23/12/2012
(VBSP News) Ngày 25/4/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch NHCSXH tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2014. Dự Đại hội có Phó bí thư chi bộ, Phó giám đốc Sở giao dịch NHCSXH Nguyễn Thị Hồng, Phó bí thư Đoàn TN NHCSXH Trung ương Nguyễn Duy Thắng cùng đại diện các chi Đoàn thuộc các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm CNTT và đoàn viên thanh niên Sở giao dịch.

11111

Nhiệm kỳ 2010 - 2012, phát huy những thế mạnh của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch NHCSXH không ngừng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho đoàn viên. Thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Vận động các đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu với tinh thần xung kích, sáng tạo vì sự phát triển của đơn vị. Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên và đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình lao động. Xây dựng nội quy, quy chế Quầy giao dịch thanh niên kiểu mẫu, tổ chức các hoạt động từ thiện vì cuộc sống cộng đồng như ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ năm 2010, ủng hộ nhân dân Nhật Bản sau trận động đất lịch sử năm 2011… Nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch NHCSXH cũng đẩy mạnh phát triển các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị và an toàn xã hội, thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn TN.

1

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch NHCSXH Thân Thị Hương trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch NHCSXH vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên trong đơn vị còn hạn chế, nội dung các buổi sinh hoạt chưa thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đoàn viên thanh niên tham gia, các hình thức khen thưởng, động viên cho đoàn viên sau mỗi đợt phát động các phong trào thi đua chưa kịp thời, chưa tạo được động lực để cho đoàn viên thanh niên phấn đấu…

Bước sang nhiệm kỳ mới (2012 - 2014), xác định thanh niên là lực lượng xung kích, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch NHCSXH tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh cách mạng cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị. Gắn các hoạt động của đoàn với công tác chuyên môn, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

2

Phó bí thư chi bộ, Phó giám đốc Sở giao dịch NHCSXH Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư chi bộ, Phó giám đốc Sở giao dịch NHCSXH Nguyễn Thị Hồng khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch là đơn vị có lực lượng đoàn viên trẻ, trình độ chuyên môn cao, nhận thức chính trị vững vàng, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị. Mặt khác, sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đoàn đã tạo nên không khí sôi nổi nhiệt tình và sáng tạo trong toàn đơn vị. Đây là những yếu tố thuận lợi góp phần quyết định vào sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao dịch NHCSXH trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2012 - 2014 và bầu 07 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TN NHCSXH Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

3

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Sở giao dịch nhiệm kỳ 2012 - 2014

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác