Thông báo về việc thay đổi giao diện trang thông tin điện tử

04/06/2013
(VBSP News) Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc cho phép nâng cấp, thay đổi giao diện trang thông tin điện tử (Website) NHCSXH. Kể từ ngày 04/6/2013, giao diện Website mới NHCSXH sẽ được hoạt động trên mạng Internet thay thế giao diện Website cũ, tại địa chỉ truy cập: https://www.vbsp.org.vn và http://www.vbsp.vn

 

Ban biên tập Website NHCSXH trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, bạn đọc trong và ngoài hệ thống NHCSXH để biết, truy cập dễ dàng, thuận tiện.

BAN BIÊN TẬP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác