Khơi dậy khát vọng làm giàu

28/03/2018

Không ỷ lại vào Nhà nước, bà con người Dao xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) còn chủ động xây dựng và tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế, mạnh dạn vay vốn sản xuất thông qua sự giúp đỡ của tỉnh đoàn để làm giàu trên quê hương của mình.

Một trong những gia đình được hưởng lợi từ chương trình phát triển kinh tế tại địa phương đó là anh Đặng Tằng Hình, thôn Khe Càn. Năm 2010 sau khi được NHCSXH cho vay vốn 30 triệu đồng, anh đầu tư vào trồng cây keo. Đến nay, mỗi năm gia đình anh thu lãi khoảng 50 - 60 triệu đồng/năm.

Theo Báo Đại Đoàn kết

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác