Phúc Lợi phát huy sức trẻ

28/03/2018

Phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian qua, ĐVTN xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Để tháo gỡ khó khăn, chủ động vốn trong phát triển kinh tế, hàng năm, Đoàn xã luôn tạo điều kiện để ĐVTN tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH. Thông qua công tác nhận ủy thác vay vốn từ NHCSXH huyện, Đoàn xã đang quản lý tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng, cho trên 200 hộ vay phát triển kinh tế; riêng năm 2017, có trên 50 hộ ĐVTN được vay để phát triển kinh tế.

Theo Báo Yên Bái

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác