Phát huy tinh thần xung kích “Đâu khó có thanh niên”

27/03/2018

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện đã in dấu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tổ chức Đoàn các cấp còn tăng cường phối hợp với NHCSXH kiểm tra các nguồn vốn nhận uỷ thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay trong năm 2017. Từ đó, các huyện, thành Đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát các Tổ tiết kiệm và vay vốn năm 2017. Tính đến nay, toàn tỉnh có 184 Tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý cho 5.537 hộ vay với tổng dư nợ gần 138 tỷ đồng.

Theo Báo Nam Định

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác