Phụ nữ Yên Lập hỗ trợ nhau khởi nghiệp

27/03/2018

Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Hội Phụ nữ huyện Yên Lập đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Cùng với đó, Hội cũng quản lý tốt các nguồn vốn đưa ra ủy thác từ NHCSXH để giải quyết cho gần 3.604 hộ vay với tổng dư nợ trên 93 tỷ đồng.

Theo Báo Phú Thọ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác