LĐLĐ huyện Ninh Sơn: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

26/03/2018

Những năm qua, LĐLĐ huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để chăm lo đời sống cho người lao động. Trong đó đã phối hợp với NHCSXH huyện giải quyết cho vay 14 dự án, với tổng số vốn 475 triệu đồng, giải quyết việc làm cho nhiều thân nhân của đoàn viên để cải thiện thu nhập.

Theo Báo Ninh Thuận

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác