Huyện Cư Kuin chú trọng xuất khẩu lao động

26/03/2018

Xác định XKLĐ là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Cư Kuin đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân như phối hợp với NHCSXH huyện tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng tham gia XKLĐ được vay vốn theo chương trình giải quyết việc làm.

Theo Báo Đắk Lắk

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác