Gần 422 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững

20/03/2018

Nhằm giải quyết việc làm mới cho khoảng 23 nghìn lao động, năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc dành gần 422 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững. Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi thông qua NHCSXH…

Theo Báo Vĩnh Phúc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác