Hỗ trợ lãi vay trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

20/03/2018

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn.  Theo đó, mở rộng phạm vi cho vay và các tổ chức cho vay; có thêm nuôi và khai thác tổ yến theo quy hoạch, khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát. Ngoài các tổ chức cho vay theo Quyết định 04, có thêm Quỹ xóa đói giảm nghèo (ủy thác sang NHCSXH) và Quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã.

Theo Báo Sài Gòn giải phóng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác