Dồn sức xây dựng nông thôn mới

20/03/2018

Năm 2017, nhờ huy động tốt các nguồn vốn xây dựng NTM, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã sử dụng một phần để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nhanh số lượng hộ nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, các chương trình, dự án cho vay vốn, giải quyết việc làm từ nguồn vốn của NHCSXH và các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả. Bình quân mỗi năm đã tạo thêm việc làm và giải quyết việc làm mới cho trên 6.000 lao động trong huyện.

Theo Báo Quảng Ngãi

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác