Hỗ trợ giảm nghèo phải gắn địa chỉ cụ thể

26/03/2018

Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Quảng Nam xác định giảm nghèo phải gắn với địa chỉ cụ thể, không chạy theo tỷ lệ để thoát nghèo bền vững và hiệu quả. Về việc cho vay đối với hộ thoát nghèo, ông Lê Hùng Lam - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh giải thích rằng, ngân hàng triển khai cho vay, căn cứ trên danh sách phê duyệt của huyện trong đăng ký thoát nghèo. Các hội, đoàn thể ở thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn ở tổ dân cư gặp trực tiếp từng hộ thẩm tra rồi mới giải ngân.

Theo Báo Quảng Nam

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác