Thanh niên Cát Tường chung tay xây dựng nông thôn mới

20/03/2018

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Xã đoàn Cát Tường, huyện Phù Cát (Bình Định) đã huy động thanh niên tham gia. Đến nay, Đoàn xã đã thực hiện ủy thác cho vay từ NHCSXH huyện tổng dư nợ gần 3 tỉ đồng với 3 tổ và 73 lượt hộ vay. Từ nguồn vốn này, nhiều thanh niên đã đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình.

Theo Báo Bình Định

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác