Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững

26/03/2018

Từ nguồn vốn của Chương trình 135, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhất là đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Không chỉ được quan tâm hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, huyện Đầm Hà còn giao cho các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện việc tín chấp với NHCSXH tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư vào sản xuất.

Theo Báo Nhân dân

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác