Tạo bước đột phá trong giảm nghèo bền vững

26/03/2018

Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, Hội CCB các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động với những hình thức thực hiện đa dạng, phong phú. Để tạo điều kiện về vốn giúp hội viên nghèo vượt khó, phát triển SXKD, tăng thu nhập, các cấp hội tích cực phối hợp với NHCSXH nắm thông tin, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn hội viên tiếp cận chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi tín dụng, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với chương trình đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm… Đến nay, tổng dư nợ vốn vay của NHCSXH ủy thác qua các cấp Hội CCB thành phố đạt trên 12 tỷ đồng với gần 500 hội viên vay. Qua kiểm tra, giám sát, các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả gốc và lãi đúng kỳ hạn.

Theo Báo Cao Bằng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác