CCB xã Kim Phú giúp nhau giảm nghèo

26/03/2018

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB xã xã Kim Phú, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) luôn vận động hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời tín chấp với NHCSXH cho hội viên vay vốn.

Theo Báo Tuyên Quang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác