Phong trào thanh niên Raglai làm kinh tế giỏi

27/03/2018

Thời gian qua, Huyện đoàn Thuận Bắc (Ninh Thuận) đã phối hợp với NHCSXH huyện giải ngân các nguồn vốn vay cho đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn với tổng dư nợ 26 tỷ đồng. Nhiều thanh niên Raglai nhờ mạnh dạn vay vốn làm ăn nên đời sống dần được cải thiện.

Theo Đài PT&TH Ninh Thuận

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác