Tuổi trẻ Đại Từ góp sức xây dựng nông thôn mới

28/03/2018

Đến nay, huyện Đại Từ có 11 xã đã được công nhận nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 11 - 16 tiêu chí. Kết quả này có sự chung tay, góp sức đắc lực của đoàn viên, thanh niên trong huyện.

Nhằm hỗ trợ cho tuổi trẻ vươn lên làm giàu, các cấp bộ Đoàn đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển SXKD thông qua các nguồn vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, NHCSXH, địa phương…

Theo Báo Thái Nguyên

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác