Phát huy vai trò thanh niên trong thời đại mới

28/03/2018

Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, ÐVTN tỉnh Điện Biên đã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng… Năm qua, các cơ sở đoàn đã phối hợp với NHCSXH huyện, thị, thành phố triển khai các dự án, giải quyết vốn vay cho trên 19.000 gia đình ÐVTN để mở rộng ngành nghề kinh doanh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo Báo Điện Biên Phủ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác