Thanh niên xung kích trong lập thân lập nghiệp

28/03/2018

Nhằm cổ vũ, hỗ trợ thanh niên một cách thiết thực nhất, tổ chức Đoàn, nhất là ở cơ sở  tiếp tục khai thác các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Cụ thể, đã  phối hợp với NHCSXH duy trì 180 Tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý; hướng dẫn thủ tục, giải quyết vay vốn cho trên 7.300 hộ, tổng dư nợ ủy thác hiện nay khoảng trên 152 tỷ đồng.

Theo Báo Lao Động Đồng Nai

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác