Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

28/03/2018

Để giúp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh có cơ hội khởi nghiệp và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Trong thời gian vừa qua tổ chức Đoàn đã nhận ủy thác từ NHCSXH tỉnh 436 tỷ đồng với hơn 15.000 hộ vay vốn trong đó có hơn 6.000 hộ vay trong độ tuổi thanh niên.

Theo Báo Tuyên Quang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác