Huy động gần 15 tỉ đồng trong tuần lễ “Chung tay gửi tiết kiệm vì người nghèo”

28/08/2021
(VBSP News) Đó là con số ấn tượng đã đạt được về kết quả đợt triển khai tổ chức tuần lễ “Chung tay gửi tiết kiệm vì người nghèo” năm 2021 vừa được công bố tại buổi họp giao ban giữa Phòng giao dịch NHCSXH TX Điện Bàn (Quảng Nam) với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

TuanLePhatDongGuiTK

Nhờ có sự đồng lòng hưởng ứng và cùng vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc tuyên truyền và phát động tổ chức nên tuần lễ huy động tiết kiệm chung tay vì người nghèo trên địa bàn thị xã Điện Bàn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cả hệ thống đã huy động gần 15 t đồng (đạt tỷ lệ 150% so với chỉ tiêu cam kết). Trong đó, Hội Phụ nữ huy động gần 4,5 t đồng; Hội Nông dân huy động hơn 2,6 t đồng; Hội Cựu Chiến binh huy động hơn 2 t đồng; Thị đoàn huy động hơn 1,6 t đồng; người dân gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch NHCSXH thị xã hơn 3,3 tđồng.

Chương trình tuần lễ “Chung tay gửi tiết kiệm vì người nghèo” đã thể hiện rõ sự đồng hành, chung tay của người gửi tiết kiệm trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Tổng số tiền sẽ được tiến hành giải ngân cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo các đối tượng hưởng lợi khác từ hoạt động chính sách xã hội của Nhà nước. Qua đó, giúp đỡ người khó khăn thoát khỏi sự tự ty, mặc cảm, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống và thực hiện đúng phương châm của chương trình: Gửi tiết kiệm vì người nghèo với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hồng Hoa

Các tin bài khác